menu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

serveis

Oferim serveis en:

 • Dret mercantil
 • Dret de consumidors
 • Dret públic
 • Recuperacions de crèdits
 • Bancari financer
 • Concurasal i reestructuracions
 • Dret fiscal
 • Mètodes alternatius
 • Litigis civils
 • Litigis penals

 • Litigis mercantils
 • Arbitratges
 • Dret laboral
 • Dret civil

Detalls dels serveis

Mètodes alternatius

 • Per a resolució i prevenció de conflictes i controvèrsies (negociació, mediació,concil.liació…).

Litigis civils

 • Reclamacions de quantitat
 • Danys
 • Responsabilitat civil
 • Producte defectuós
 • Accidents
 • Resolucions de contractes
 • Separacions i divorcis
 • Filiacions
 • Execucions…

Litigis penals

 • Dret del a Circulació
 • Dret Penal Econòmic
 • Judicis de Faltes
 • Judicis Ràpids…

Litigis mercantils

 • Impugnacions de Junta
 • Conflictes societaris
 • Resolucions de contractes
 • Competència deslleial
 • Propietat intel.lectual
 • Assegurances…
 • Procediments de responsabilitat d’administradors

Arbitratges

 • Tribunals arbitrals
 • Corts civils i mercantils
 • Consum…

Dret Laboral

 • Litigis
 • Contractació
 • Gestió…
 • Acomiadaments individiduals
 • Acomiadaments col.lectius

Dret Civil

 • Successions
 • Incapacitacions
 • Arrendaments
 • Propietat horitzontal
 • Questions immobiliàries
 • Intermediació
 • Contractació…

Dret Mercantil

 • Constitució d’empreses
 • Secretariat d’empresa
 • Contractació
 • Operacions de compra-i-venda societària…

Dret de Consumidors

 • Reclamacions
 • Arbitratges
 • Mediacions
 • Condicions particulars…

Dret Públic

 • Llicències d’activitat
 • Contractació pública
 • Medi ambient
 • Estrangeria
 • Expropiacions
 • Recursos administratius
 • Procediments contenciosos-administratius…

Recuperacions de crèdits

 • Per a entitats bancàries
 • Financeres
 • Pimes
 • Particulars

Bancari i Financer

 • Contractació
 • Regulatori
 • Normativa del Banc d’Espanya
 • Assessoria jurídica general
 • Assessoria jurídica recurrent

Concursal i Reestructuracions

 • Des del punt de vista deutor i creditor.

Dret Fiscal

 • Assessorament integral a empreses
 • Declaració trimestral i resum anual d’IVA
 • Presentació de comptes anuals
 • Informe sobre incidències i novetats fiscals
 • Assessorament de tràmits fiscals per a l’inici d’activitats empresarials i constitució de societats
 • Declaració trimestral i anual de retencions i ingressos a compte de rendes d’arrendaments urbans
 • Declaració anual d’Impost de Societats
 • Inspeccions d’Hisenda